ខ្នុរ-ขนุน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ខ្នុរ-ขนุน

ខ្នុរ-ขนุน

ภาษาเขมร : ខ្នុរ
อ่านว่า : คนาว หรือ คน็อว์ล
แปลว่า : ขนุน
ภาษาอังกฤษ : Jack Fruit

ตัวอย่าง : បងប្រុសខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខ្នុរ។
อ่านว่า : บอง ปโร๊ะฮ์ คญม โจว์ล เจิด ญำ คนาว
แปลว่า : พี่ชายฉันชอบกินขนุน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %