ខោអាវ-เสื้อผ้า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ខោអាវ
อ่านว่า : เคาว์ อาว
แปลว่า :เสื้อผ้า
អានថា : ស់ឿ ផ់ា
ภาษาอังกฤษ : Clothes, Dresses

ตัวอย่าง : ចង់ទិញខោអាវផ្ញើរសង្សារមួយកំផ្លេ តែមិនដឹងជារើសមួយណា។
อ่านว่า : จ็อง ติงญ์ เคาว์ อาว พฺเญอ ซ็อง ซา มวย ก็อม พฺเล แตย์ เมิน เดิง เจีย เรอะฮ์ มวย นา
แปลว่า : อยากซื้อเสื้อผ้าฝากแฟนสักชุด แต่ไม่รู้จะเลือกชุดไหน
អានថា : យ៉ាក ស៊ឺ ស់ឿ ផា់ ហ្វាក ហ្វ៊ែន សាក់ ឈុត  ទែ ម៉ៃ រ៉ូ ចៈ លឿក ឈុត ណ៎ៃ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น