ខោក្នុង,ខោទ្រនាប់-กางเกงใน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

ภาษาเขมร : ខោក្នុង, ខោទ្រនាប់
อ่านว่า : คอว์ กนง, คอว์ โตร น็อบ
แปลว่า : กางเกงใน
អានថា : កាងកេងណៃ
English : Panties, underwear

ตัวอย่าง :
อ่านว่า :
แปลว่า :
អានថា :

By: Admin Ken Rithy Ny

ความคิดเห็น