ខែខ្មែរ ចន្ទគតិ និង សុរិយគតិ

Read Time:0 Second

ชื่อเดือนภาษาเขมรทั้งแบบ จันทรคติ และ สุริยคติ

image

ចន្ទគតិ จันเกียะเตะ – จันทรคติ ចន្ទថៈរៈខៈទិ
មិគសិរ = เดือนอ้าย
បុស្ស = เดือนยี่
មាឃ = เดือนสาม
ផល្គុន = เดือนสี่
ចេត្រ = เดือนห้า
ពិសាខ = เดือนหก
ជេស្ឋ = เดือนเจ็ด
អាសាឍ = เดือนแปด
ស្រាពណ៍ = เดือนเก้า
ភទ្របទ = เดือนสิบ
អស្សុជ = เดือนสิบเอ็ด
កត្តិក = เดือนสิบสอง

សុរិយគតិ โสะริเยียะเกียะเตะ – สุริยคติ ស៊ុរិយ៉ៈខៈទិ
មករា = มกราคม
កុម្ភៈ = กุมภาพันธ์
មិនា = มีนาคม
មេសា = เมษายน
ឧសភា = พฤษภาคม
មិថុនា = มิถุนายน
កក្កដា = กรกฎาคม
សីហា = สิงหาคม
កញ្ញា = กันยายน
តុលា = ตุลาคม
វិច្ឆិកា = พฤศจิกายน
ធ្នូ = ธันวาคม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %