ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:3 Second
ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ខជើងជ្រូក-พะโล้ขาหมู ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ខជើងជ្រូក
อ่านว่า : คอ เจิง จรูก
แปลว่า : พะโล้ขาหมู
ภาษาอังกฤษ : Braised pork legs

ตัวอย่าง : ម៉ាក់ខ្ញុំចូលចិត្តញ៉ាំខជើងជ្រូកខ្លាំងណាស់។
อ่านว่า : ม๊ะ คญม โจวล์ เจิด ญำ คอ เจิง จรูก คลัง น่ะฮ์
แปลว่า : แม่ผมชอบกินพะโล้ขาหมูมาก

0 1
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %