ក្លៀក-รักแร้ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ក្លៀក
อ่านว่า : กฺเลียะก์
แปลว่า :รักแร้
អានថា : រ៉ាក់រ៑ែ
ภาษาอังกฤษ : armpit

ตัวอย่าง : ស្រីៗតែងតែចង់បានក្លៀកសរលោង។
อ่านว่า : ซฺแร็ยๆ แตย์ง แตย์ จ็อง บาน กฺเลียะก์ ซอ โรโลง
แปลว่า : สาวๆมักจะอยากได้รักแร้ขาวเรียบเนียน
អានថា : ស៎ាវៗ ម៉ាក់ចៈយ៉ាកដ់ាយរ៉ាក់រ៑ែខ៎ាវរៀប់នៀន

Admin : Rithy

ความคิดเห็น