ក្លាសេ,ត្រាំទឹកកក-แช่เย็น ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ក្លាសេ, ត្រាំទឹកកក
อ่านว่า : คลาเซ, ตรำตึกกอก
แปลว่า : แช่เย็น
អានថា : ឈែ់ យេន់
ภาษาอังกฤษ : to refrigerate, chilled

ตัวอย่าง : ក្លាសេប៉ុណ្ណឹងផឹកម៉េចគ្រាន់។
อ่านว่า : คลาเซ ปนเนิง เผิก เม็กจ์ กร็วน
แปลว่า : แช่แค่นี้กินไงพอ
អានថា : ឈែ់ ឃែ់ នី គីន់ ង៉ៃ ផ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น