ក្រ-จน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

Poorภาษาเขมร : ក្រ, ក្រីក្រ
อ่านว่า : กฺรอ, กฺแร็ย กฺรอ
แปลว่า :จน
អានថា : ជន់
ภาษาอังกฤษ : Poor

ตัวอย่าง : គួរឲ្យអាណិតក្មេងក្រីក្រណាស់។
อ่านว่า : กัว ออย อาเนิด กฺเมง กฺแร็ย กฺรอ น่ะฮ์
แปลว่า : น่าสงสารเด็กยากจนจัง
អានថា : ណា់ ស៊៎ង់ ស៎ាន ដេក់ យ៉ាក ជន់ ចាំង

Admin : Rithy

ความคิดเห็น