ក្រាស-หวี ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
image

ក្រាស

ภาษาเขมร : ក្រាស ส่วนมากใช้ติดกันเป็น សិតសក់
อ่านว่า : กร๊ะห์ (เสียงปล่อยลมออกไป) หรือ กร๊ะห์ เสิด เซาะ
แปลว่า : หวี
ภาษาอังกฤษ : Comb

ตัวอย่าง : ឃើញក្រាសសិតសក់អត់?
เคิย์ญ กร๊ะห์ เสิด เซาะ อ๊อด?
แปลว่า : เห็นหวีไหม

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %