ក្រឡាប់-พลิกคว่ำ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

คว่ำภาษาเขมร : ក្រឡាប់
อ่านว่า : กรอลับ
แปลว่า : คว่ำ, พลิกคว่ำ
អានថា : ខ្វាំ, ភ្លីក់ ខ្វាំ
ภาษาอังกฤษ : to overturn, to upset
Listen :

ตัวอย่าง : ក្មួយប្រុសខ្ញុំចេះក្រឡាប់តាំងពីអាយុជិតបានពីរខែ។
อ่านว่า : กฺมวย โประฮ์ คญม เจะฮ์ กรอลับ ตังปี อายุ เจิด บาน ปี แคย์
แปลว่า : หลานชายผมคว่ำได้ตั้งแต่อายุยังไม่ถึงสองเดือน
អានថា : ឡា៎នឆាយភ៎ម់ ខ្វាំដា់យ តាំងទែអាយុយាំងម៉ៃធឺង់ស៎ងដឿន

By Admin: Ny Rithy

ความคิดเห็น