ក្រវិលកំប៉ុងកំប៉ុង-ที่เปิดฝากระป๋อง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : ក្រវិលកំប៉ុង
อ่านว่า : กรอ เว็วล์ ก็อม ปง
แปลว่า : ที่เปิดฝากระป๋อง
អានថា : ធីពើតហ្វ៎ាក្រៈប៉ង់

ตัวอย่าง : ក្រវិលកំប៉ុងស្រាបៀខ្មែរមានរង្វាន់ទៀត។
อ่านว่า : กรอเว็วล์ ก็อมปง ซรา เบีย แคมร์ เมียน รงว็อน เตียด
แปลว่า : ที่เปิดฝากระป๋องเบียร์เขมรมีรางวัลด้วย
អានថា : ធីពើតហ្វ៎ាក្រៈប៉ង់បៀខ្មេ៎នមីរ៉ាងវ៉ាន់ដួយ់

ความคิดเห็น

Next Post

มาดูประโยคสำเร็จรูปแบบง่ายๆ

Wed Apr 27 , 2016
Spread the love มาดูประโยคสำเร็จรูปแบบง่ายๆ ที่เราสามารถนำไปใช้กับชีวิตประจำวันกันครับ คุณอาจจะ save เอาไว้ใช้ตอบ Line หรือ ตอบอีเมล์ หรือใช้พูดแบบง่ายๆ ในชีวิตประจำวันก็ได้ ฝึกทุกวันนะครับ จะได้เก่งเร็วๆ 1.) (ใช้ทักทาย สามารถใช้เป็นประโยคเริ่มต้นของวัน เพื่อเอาไว้ถามสารทุกข์สุกดิบ) สถานการณ์ฝั่งคุณ เป็นยังไงบ้าง How is it going? หรือพูดรวบเป็น How’s it going? 2.) (ตอนกำลังจะพักเที่ยง) เดี๋ยวคุณจะไปกินข้าวที่ไหน (หรือว่ากินอะไร นั่นเอง) What are you having for lunch? 3.) (พูดกับเพื่อนในลักษณะชวนกันไป) ไปกินข้าว (เที่ยง) ร้าน Nexxt กันเหอะ Let’s go to […]
%d bloggers like this: