ក្របី-กระบือ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
ក្របី-กระบือ

ក្របី-กระบือ

ภาษาเขมร : ក្របី
อ่านว่า : กรอ แบ็ย
แปลว่า : กระบือ
ภาษาอังกฤษ : Buffalo

ตัวอย่าง : ក្មេងៗឈលើខ្នងក្របីទំនងផោះគេ។
อ่านว่า : กเมงๆ โช เลอ คนอง กรอ แบ็บ ต็ม โนง เพาะฮ์ เก
แปลว่า : เด็กๆยืนบนหลังควายเท่ย์เนาะ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
100 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %