កំភួនជើង-แข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
កំភួនជើង-แข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

កំភួនជើង-แข้งขา ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កំភួនជើង
อ่านว่า : ก็อม พวน เจิง
แปลว่า : แข้งขา
ภาษาอังกฤษ : Calf

ตัวอย่าง : កំភួនជើងខ្ញុំមានស្នាមឆ្កែខាំកាលពីខ្ញុំនៅតូច។
อ่านว่า : ก็อมพวนเจิง คญม เมียน ซนาม ชแกย์ คำ กาว์ล ปี คญม เนิว โตย์จ
แปลว่า : แข้งขาผมมีรอยหมากันเมื่อตอนผมยังเด็ก

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %