កំប្រុក-กระแต ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
កំប្រុក-กระแต ภาษาเขมรวันละคำ

កំប្រុក-กระแต ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កំប្រុក
อ่านว่า : ก็อม ปรก
แปลว่า : กระรอก, กระแต
ภาษาอังกฤษ : Squirrel

ตัวอย่าง : កំប្រុកជាសត្វឧស្សាហ៍ និងវៃឆ្លាត។
อ่านว่า : ก็อม ปรก เจีย สัตว์ อุซา เนิง เวย ฉลาด
แปลว่า : กระรอกเป็นสัตว์ขยัน และชาญฉลาด

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %