កេងកង-นกเงือก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កេងកង
อ่านว่า : เกงกอง
แปลว่า : นกเงือก
ภาษาอังกฤษ : Hornbill 

ตัวอย่าง : កេងកងជាបក្សីកម្រ យើងត្រូវជួយគ្នាអនុរក្សទាំងអស់គ្នា។
อ่านว่า : เกงกอง เจีย บะก์ แซ็ย ก็อม รอ  เยิง ตโรว จวย คเนีย อะนุเรียะก์ เตียง เอาะฮ์ คเนีย
แปลว่า : นกเงือกเป็นนกหายาก เราต้องช่วยกันอนุรักษ์ด้วยกัน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %