កូល័រផាត់ពណ៌-สี ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កូល័រផាត់ពណ៌
อ่านว่า : โก เลอ พัด ปัวร์
แปลว่า : จานสี
អានថា : ចានស៊ី
ภาษาอังกฤษ : palette

ตัวอย่าง : កូល័រផាត់ពណ៌ខ្ញុំបាត់ទៅណាមិនដឹង រកអត់ឃើញ។
อ่านว่า : โก เลอ พัด ปัวร์ คญม บัด โตว นา เมิน เดิง  โหรก อ็อด เคิย์ญ
แปลว่า : จานสีผมหายไปไหนไม่รู้ หาไม่เจอ
អានថា : ចានស៊ីផ៎ុុមហ៎ាយប៉ៃណ៎ៃម៉ៃរ់ូ  ហ៎ាម៉ៃជើ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %