កូនក្អុក-ลูกอ๊อด ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
កូនក្អុក-ลูกอ๊อด

កូនក្អុក-ลูกอ๊อด

ภาษาเขมร :  កូនក្អុក
อ่านว่า :  โกน กะอก
แปลว่า : ลูกอ๊อด
ภาษาอังกฤษ : Tadpoles

ตัวอย่าง : ជនជាតិថៃភាគឦសានយកកូនក្អុកមកធ្វើម្ហូប។
อ่านว่า : จ็น เจียน ไทย เพียะก์ แอ็ย ซาน โหย็ก โกน กะอก โหม็ก ทเวอ มโฮบ
แปลว่า : คนไทยภาคอีสานเอาลูกอ๊อดมาทำกับข้าวกิน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %