កុលាប-กุหลาบ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : ផ្កាកុលាប
อ่านว่า : ผกา โกะ หลาบ
แปลว่า : ดอกกุหลาบ
ภาษาอังกฤษ : Rose

ตัวอย่าง : កុលាបតែងមានបន្លា ស្នេហាតែងមានឧបសគ្គ។
อ่านว่า : โกะ หลาบ แตย์ง เมียน บ็อน ลา ซแนย์ ฮา แตย์ง เมียน อุบ ปะ สะก์
แปลว่า : กุหลาบมักจะมีหนาม ความรักมักจะมีอุปสรรค

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %