កុងតាក់ភ្លើង-สวิตช์ไฟ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
image

កុងតាក់

ภาษาเขมร : កុងតាក់ភ្លើង
อ่านว่า : กง ตะก์ เพลิง
แปลว่า : สวิตช์ไฟ
ภาษาอังกฤษ : Switch

ตัวอย่าง : កុងតាក់ភ្លើងនៅឯណា?
อ่านว่า : กง ตะก์ เพลิง เนิว แอย์ นา?
แปลว่า : สวิตช์ไฟอยู่ที่ไหน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %