កាំភ្លើង-ปืน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
កាំភ្លើង-ปืน

កាំភ្លើង-ปืน

ภาษาเขมร : កាំភ្លើង
อ่านว่า : กำ เพลิง
แปลว่า : ปืน
ภาษาอังกฤษ : Gun

ตัวอย่าง : អ្នកណាស្គាល់កាំភ្លើងនេះម៉ាកអី?
อ่านว่า : เนียะ  นา ซก็วล กำ เพลิง นิ่ฮ์ มะก์ แอ็ย
แปลว่า : ใครรู้จักปืนนี้รุ่นอะไร?

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %