កាំភ្លើងធំ-ปืนใหญ่ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កាំភ្លើងធំ
อ่านว่า : กำเพลิงธม
แปลว่า : ปืนใหญ่
អានថា : ពឺនយ៉ៃ
ภาษาอังกฤษ : artillery, cannon

ตัวอย่าง : មើលពួកម៉ាកខ្ញុំអោបកាំភ្លើងធំ។
อ่านว่า : เมิว์ล ปัวะก์ มะก์ คญม ออบ กำเพลิงธม
แปลว่า : ดูเพื่อนผมกอดปืนใหญ่
អានថា : ឌូភ់ឿនផ៎ុមកតពឺនយ៉ៃ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %