ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ

ការ៉េម-ไอติม ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : ការ៉េម
อ่านว่า : กาเรม
แปลว่า : ไอติม
អានថា : អៃទីម
ภาษาอังกฤษ : Ice-cream

ตัวอย่าง : ម្សិលម៉ិញបាយថ្ងៃត្រង់ហើយ ញ៉ាំការ៉េមមួយចានទៀត។
อ่านว่า : มเซ็วล์ เม็งญ์  บาย ทไง ตร็อง เฮิว์ย  ญำกาเรมมวยจานเตียด
แปลว่า : เมื่อวาน ข้าวเที่ยงเสร็จ กินไอติมอีกหนึ่งถ้วย
អានថា : ម់ឿវ៉ាន ខ់ាវធ់ៀងសេត គីនអៃទីមអ៊ីកនឹងធ់ួយ

ความคิดเห็น