ការស្លៀកពាក់បែបប្រជាជនធម្មតារបស់ខ្មែរកាលពីជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយម

Read Time:0 Second

ការស្លៀកពាក់បែបប្រជាជនធម្មតារបស់ខ្មែរកាលពីជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយម
การแต่งกายทีีสุภาพเรียบร้อยที่สุดในยุคเกือบร้อยปีที่ผ่านมาของชาวเขมร

image

Cr. Viroj Tuntikula 

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %