កាបូប-กระเป๋า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កាបូប
อ่านว่า : กาโบบ
แปลว่า : กระเป๋า
អានថា : ក្រៈប៉ៅវ
ภาษาอังกฤษ : Bag

ตัวอย่าง : កាបូបដែលខ្ញុំទិញឲ្យក្មួយស្រីខ្ញុំពណ៌បៃតង។
อ่านว่า : กาโบบ แดว์ล คญม ติงญ์ ออย กฺมวย ซแร็ญ คญม ปัวร์ ใบตอง
แปลว่า : กระเป๋าที่ผมซื้อให้หลานสาวผมสีเขียว
អានថា : ក្រៈប៉ៅធីផុមសឺហ់ៃឡ៎ានស៎ាវផ៎ុមស៊ីខ៎ៀវ

ความคิดเห็น