កាត់ក្រចក-ตัดเล็บ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កាត់ក្រចក
อ่านว่า : กัด กรอจอก
แปลว่า :ตัดเล็บ
អានថា : តាត់ ឡេប់
ภาษาอังกฤษ : to cut someone nails

ตัวอย่าง : កាត់ក្រចកដៃចេញខ្លះទៅណា ។
อ่านว่า : กัด กรอจอก ได เจงญ์ คละฮ์ โตว น่า
แปลว่า : ตัดเล็บออกบ้างน่ะ
អានថា : តាត់ឡេប់អកបា់ងណៈ

Admin : Rithy

ความคิดเห็น