កាកដូង-กากมะพร้าว ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
កាកដូង-กากมะพร้าว

កាកដូង-กากมะพร้าว

ภาษาเขมร : កាកដូង
อ่านว่า : กากโดง
แปลว่า : กากมะพร้าว
ภาษาอังกฤษ : coconut residue

ตัวอย่าง : កាកដូង មើលមួយភ្លែតស្មានតែបាយ។
อ่านว่า : กาก โดง เมิว์ล มวย พแลด สมาน แตย์ บาย
แปลว่า : กากมะพร้าว ดูแวบเดียวนึกว่าแต่ข้าว

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %