កន្លាត-แมลงสาบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កន្លាត
อ่านว่า : ก็อน ลาด
แปลว่า :แมลงสาบ
អានថា : ម្លែងសាប
ภาษาอังกฤษ : cockroach

ตัวอย่าง : កន្លាតជាសត្វល្អិតស្មោករោគ។
อ่านว่า : ก็อน หลาด เจีย สัตว์ ละเอิด ซฺมาวก์ โรก
แปลว่า : แมลงสาบเป็นแมลงสกปรก
អានថា : ម្លែងសាបប៉េន់ម្លែងសុកកៈប្រុក

Admin : Rithy

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %