កន្ទេសឡង់-แมงตับเต่า ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កន្ទេសឡង់
อ่านว่า : ก็อน เต๊ะฮ์ ล็อง
แปลว่า :แมงตับเต่า
អានថា : មែងតាប់តៅ
ภาษาอังกฤษ : Cybister limbatus

ตัวอย่าง : មានអ្នកណាស្គាល់កន្ទេសឡង់ខ្លះ?
อ่านว่า : เมียน เนียะ นา ซฺก็วล ก็อน เตะฮ์ ล็อง คฺล๊ะฮ์?
แปลว่า : มีใครรู้จักแมงตับเต่าบ้าง
អានថា : មីខ្រៃរ៑ចាក់មែងតាប់តៅវ់ប់ាង់

Admin : Rithy

ความคิดเห็น

Next Post

ពីងពាង-แมงมุม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Thu Mar 26 , 2015
Spread the love ภาษาเขมร : ពីងពាង อ่านว่า : ปีง เปียง แปลว่า : ความคิดเห็น อ่านแล้ว: 2,462 Related Posts:ក្បែរ-เคียงข้าง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃជ្រក-หลบ แดดหรือฝน ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចុះអ្នកវិញ-แล้วคุณละ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃពួន-หลบซ่อนตัว ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃចេកអំបូង-กล้วยหอม ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃត្រយូងចេក-ปลีกล้วย ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ Related
%d bloggers like this: