កន្ទុយ-หาง ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:1 Second

ภาษาเขมร: កន្ទុយ
อ่านว่า: ก็อนตุย
แปลว่า: หาง
អានថា: ហា៎ង
ภาษาอังกฤษ: tail

ตัวอย่าง: អុញ! កន្ទ្ទុយអីនឹង?
อ่านว่า:

โองญ์ ก็อนตุยแอ็ยเนิ้ง?
แปลว่า: อ้าว หางอะไรอ่ะ
អានថា: អោវ! ហា៎ងអៈរ៉ៃអះ?

By: Admin Ken Rithy Ny

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %