កន្ទាទូក-แมงดา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Read Time:3 Second
កន្ទាទូក-แมงดา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

កន្ទាទូក-แมงดา ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : កន្ទាទូក
อ่านว่า : ก็อนเตียตูก
แปลว่า : แมงดา
អានថា : មែងដា
English : Lethocerus indicus

ตัวอย่าง : ខ្ញុំអត់ចូលចិត្តក្លិនកន្ទាទូកទេ។
อ่านว่า : คญม อ็อด โจว์ล เจิด คฺเลิน ก็อน เตีย ตูก เต
แปลว่า : ผมไม่ชอบกลิ่นแมงดาเลย
អានថា : ផ៎ុម ម៉ៃ ឆ់ប គ្លីន់ មែង ដា លើយ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %