កន្ត្រៃ-กรรไกร ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កន្ត្រៃ
อ่านว่า : ก็อนไตร
แปลว่า : กรรไกร, กรรไตร
អានថា : កាន់ក្រៃ, កាន់ត្រៃ
ภาษาอังกฤษ : Scissors

ตัวอย่าง : បង ឃើញកន្ត្រៃខ្ញុំអត់?
อ่านว่า : บอง เคิงญ์ ก็อนไตร คญม อ๊อด?
แปลว่า : พี่ เห็นกรรไกรผมไหม
អានថា : ភី ហ៊េនកាន់ក្រៃផ៎មម៉ៃ?

ความคิดเห็น