កណ្តុរ-หนู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love
កណ្តុរ-หนู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

កណ្តុរ-หนู ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ภาษาเขมร : កណ្ដុរ
อ่านว่า : ก็อน โด่วล์
แปลว่า : หนู
អានថា : ន៎ូ
ภาษาอังกฤษ : Mouse, rat

ตัวอย่าง : ផ្ទះខ្ញុំមានកណ្ដុរច្រើនណាស់។
อ่านว่า : พเตีะฮ์ คญม เมียน ก็อน โด่วล์ จเริว์น น่ะฮ์
แปลว่า : บ้านฉันมีหนูเยอะมาก
អានថា : ប់ានឆ៎ាន់មីន៎ូយើៈម៉ាក

Admin : Rithy

ความคิดเห็น