កដៃ-ข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:2 Second
កដៃ-ข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

កដៃ-ข้อมือ ภาษาเขมรวันละคำ

ภาษาเขมร : កដៃ
อ่านว่า : กอ ได
แปลว่า : ข้อมือ
ภาษาอังกฤษ : Wrist

ตัวอย่าง : ថ្ងៃនេះយួររបស់ធ្ងន់ ឡើងថ្លោះកដៃ។
อ่านว่า : ทไง นิ่ฮ์ ยัว โรเบาะฮ์ ทง็วน  เลิว์ง ทเลาะฮ์ กอ ได
แปลว่า : วันนี้หิ้วของหนัก จนข้อมือเคล็ด

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %