កញ្ចក់-กระจก ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កញ្ចក់
อ่านว่า : กัญ เจาะ
แปลว่า : กระจก
ภาษาอังกฤษ : Mirror

ตัวอย่าง : ឃើញរូបខ្ញុំក្នុងកញ្ចក់អត់?
อ่านว่า : เคิญย์ รูป คญม กนง กัญ เจาะ อ๊อด?
แปลว่า : เห็นรูปฉันในกระจกไหม

1 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %