កង្កែប-กบ ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

Spread the love

image

ภาษาเขมร : កង្កែប
อ่านว่า : ก็อง แกย์บ
แปลว่า : กบ
អានថា : កុប
ภาษาอังกฤษ : Frog

ตัวอย่าง : កង្កែបរដូវនេះថ្លៃណាស់។
อ่านว่า : ก็อง แกย์บ โรโดว นิ่ฮ์ ทฺไล น่ะฮ์
แปลว่า : กบน่านี้แพงมาก
អានថា : កុបណ់ានីភែងម៉ាក។

ความคิดเห็น