កង់-จักรยาน ภาษาเขมรวันละคำ

Read Time:0 Second

image

ภาษาเขมร : កង់
อ่านว่า : ก็อง
แปลว่า : จักรยาน
ภาษาอังกฤษ : Bike,  Bicycle

ตัวอย่าง : ខ្ញុំជិះកង់ទៅសាលារៀន។
อ่านว่า : คญม จิ๊ห์ ก็อง โตว ซาลาเรียน
แปลว่า : ฉันขี่จักรยานไปโรงเรียน

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %