ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ทุกข์ ไม่มีปัญหา ..

Spread the love

image

ในโลกนี้ไม่มีใครที่ไม่ทุกข์ ไม่มีปัญหา ..
ปัญหานี่ทำให้เกิดปัญญา …
ปัญญาที่จะหาทางออกจากปัญหา …
ปัญหายิ่งใหญ่แค่ไหน โอกาสทองยิ่งมีมาก …
เมื่อไรที่หาข้อดีในปัญหาได้ ..
เมื่อนั้นแสดงว่าปัญญาเริ่มเกิด ..

การฟูมฟาย ตีอกชกตัว ประนามตนเองหรือผู้อื่นว่าเป็นฝ่ายผิด
ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ใดๆ ทั้งสิ้น
ใจยิ่งแกว่งมากเท่าไร .. เรายิ่งใช้สติ จับใจไว้ได้ยาก
แต่เราต้องทำ เพราะมันเป็นใจของเรา

คนที่ผ่านปัญหาไปได้มีหลายประเภท ..
บ้างปล่อยไปตามกาลเวลา
บ้างหาวิธีแก้ไข ถึงแม้ต้องเจ็บปวด ทั้งน้ำตา
บ้างหาวิธีแก้ไข ด้วยสติ

ลอง นิ่ง เงียบ ให้ เวลากับตัวเอง ..
พิจารณาในสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างเป็นกลาง ..
ดูซิว่า “เราจะจับใจ” ของเราไว้ได้หรือไม่ ..

ณ สติจับใจ

ความคิดเห็น