ใครจะมีค่ามากกว่าตัวเราเอง

Spread the love

image

ไม่มีเงินมากเท่าเขา
ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจน

ไม่สวยหล่อเท่าเขา
ไม่ได้หมายความว่าเราขี้เหร่

ไม่ได้เก่งฉลาดเท่าเขา
ก็ไม่ได้หมายความว่าเราโง่

ไม่ได้มีในสิ่งที่เขามี
ก็ไม่ได้หมายความว่าเราขาด

ถ้าไม่ทุกข์ร้อน ไม่กังวล ไม่อิจฉา
นั่นแสดงว่าเราได้สิ่งที่ล้ำค่ามาครอบครองแล้ว

ความคิดเห็น