แวะกินขนมจีนเมืองเขมร …

Spread the love

เดินทางออกจากปอยเปต ผ่านเมืองพระตะบอง เข้าสู่จังหวัด ពោធិសាត់โปซัต (Pur Sat) คนไทยเรียก โพธิ์สัต จะมีร้านขนมจีนอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 5 เป็นขนมจีนแกงกะหรี่ ราคาจานละ 60 บาท

ความคิดเห็น