แท้จริงแล้วคนเราต่างกันแค่เพียงนิดเดียว …

Spread the love

แจ๊ค หม่า : แท้จริงแล้วคนเราต่างกันแค่เพียงนิดเดียว …

image

1. คุณนอนอู้อยู่บนเตียง  เขากำลังออกกำลังกายอยู่  ดังนั้นเขามีสุขภาพดีกว่าคุณ
2. คุณทำงานไปวันๆ  เขาตั้งใจทำงาน  ดังนั้นเขากลายเป็นหัวหน้าของคุณ 
3. คุณกำลังทำโครงการวันนี้ให้เสร็จ  เขากำลังวางแผนโครงการของปีหน้า  ดังนั้นเขาจึงสามารถครอบครองโอกาสมากกว่าคุณ 
4. คุณกำลังหาข้ออ้าง  เขากำลังแก้ไขปัญหา  ดังนั้นธุรกิจการงานของเขาประสบความสำเร็จมากกว่าคุณ
5. คุณเพลินกับการใช้จ่าย  เขากำลังบริหารทรัพย์สิน  ดังนั้นเขาสมบูรณ์มั่งคั่งมากกว่าคุณ 
6. คุณกำลังคิดถึงผลประโยชน์ของตัวเอง  เขากำลังคิดและพิจารณาถึงผลประโยชน์ของอีกฝ่ายหนึ่ง  ดังนั้นเขาจึงมีความสัมพันที่ดีกับผู้คนมากกว่าคุณ 󾮗
” ความสำเร็จไม่มีปาฏิหาริย์  มีเพียงแค่ลู่ทางเท่านั้น ” 

ความคิดเห็น