เรื่องดีๆ….ของความพอดี

Spread the love

image

มีเสืออยู่สองตัว ตัวหนึ่งอยู่ในกรง
อีกตัวหนึ่งอยู่ในป่า มันต่างคิดว่าที่ๆมันอยู่นั้นไม่น่าอยู่เลย
ต่างก็อิจฉาการดำเนินชีวิตของซึ่งกัน
วันหนึ่ง พวกมันจึงแลกที่อยู่กัน
ต่างก็มีความสุขกับสภาพแวดล้อมใหม่
ต่อมาไม่นาน เสือทั้งสองตัวก็ตาย
ตัวหนึ่งอดตายอยู่ในป่า
อีกตัวหนึ่งตายเพราะซึมเศร้าอยู่ในกรง

@ บางครั้ง เราไม่ถนอมวาสนาที่เรากำลังได้รับอยู่
แต่เรามักอิจฉาในวาสนาของคนอื่น
แท้จริงแล้ว สิ่งที่คุณมีนั่นแหละคือสิ่งที่คนอื่นอิจฉา

โดย ทางแพทย์สายพุทธ
ข้อมูล นุสนธิ์บุคส์ และรูปจากอินเตอร์เนต

ความคิดเห็น