เรื่องของ “หน่อย”

Spread the love

image

1. ชีวิต – พ่อแม่ให้มา
* ถนอม”หน่อย”
2. ทางเดินชีวิต –  เลือกเอง
* ระวัง”หน่อย”
3. คู่ชีวิต – หามาเอง
* ทนเอา”หน่อย”
4. เพื่อน – คบกันต้อง
* จริงใจ “หน่อย”
5. ความสุข –
* ต้องปรุงเอา”หน่อย”
6. ความยุ่งยาก –
* ลืม ๆ “หน่อย”
7. ความสเร็จ –
* พยายาม”หน่อย”
8. ความล้มเหลว –
* ทำใจ “หน่อย”
9. จิตใจของเรา –
* สงบ ๆ “หน่อย”

* ข้อคิดดี ๆ อย่างนี้ ต้องแชร์กัน “หน่อย”

ความคิดเห็น