เพลง Kingdom of Wonder in Cambodia

Spread the love

เพราะที่สู๊ด……….

เพลงนี้ถ้าโรงเรียนไหน หรืองานที่ไหนที่จัดการแสดงเกี่ยวกับกัมพูชา ผมแนะนำน่ะครับ

ความคิดเห็น