เผื่อใครจะผ่านครับ

Spread the love

?จะมีการปิดถนน 100% ทั้งสี่ทิศรอบพระบรมราชานุสาวรีย์ วันที่ 7 ก.ย. ตั้งแต่เวลา 15.00 น. เป็นต้นไป 

?ฝากทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวที่จะเดินทางผ่านทราบด้วยนะคะ จะได้เลี่ยงไปเส้นทางอื่น


ความคิดเห็น