Cambo-Zone ภาษาเขมรวันละคำ រៀនភាសាថៃ

ศูนย์เรียนรู้ภาษาเขมร, ภาษาเขมรวันละคำ, ภาษาเขมรทางการ,

เป็นสุขได้ ต้องมี ๓ ‘ช่าง’

Spread the love

๑. ‘ช่างกู’ คือ ไม่แคร์สื่อไม่สนขี้ปากชาวบ้าน ใครจะว่านินทาอะไรก็ช่าง เราทำของเราให้ดีเป็นใช้ได้

๒. ‘ช่างมึง’ คือ ไม่ยุ่งเรื่องของชาวบ้าน ใครจะเอาเรื่องใครมาโพนทนาให้เราฟังก็อย่าไปเก็บมาใส่ใจให้รกสมอง

๓. ‘ช่างมัน’ คือ อะไรเกิดขึ้นมาแก้ได้ก็แก้ไป แต่ถ้าทำจนสุดวิสัยแล้วแก้ไม่ได้ก็ปล่อยมันไป อะไรอยากจะเกิดก็ปล่อยมัน รักษาใจของเราไว้อย่าให้เศร้าหมองก็พอ

ถ้ามี ๓ ช่างนี้ไว้ อยู่ไหนก็ไม่ทุกข์!

ตัวอย่าง :

เมีย:คนใช้ข้างบ้านคลอดลูกชาย
ผัว:  ช่างมัน
เมีย : แต่เขาบอกลูกคุณ
ผัว:  ช่างกู
เมีย: แล้วฉันจะทำอย่างไร
ผัว: ช่างมึง!

“””””””””””””””””””
อ่านตัวอย่างแล้วเข้าใจตรงกันนะ!

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: