เทศกาลลอยกระทงกัมพูชา

Spread the love

ประเพณีเดือนสิบสองแข่งเรือ-ลอยประทีป-กรอกข้าวเม่า-ไหว้พระจันทร์ เริ่มแล้ววันนี้ที่กรุงพนมเปญ ปีนี้มีเรือเข้าแ่ข่งขัน 245 ลำ น้อยกว่าปีที่แล้ว165 ลำ มีฝีพายชาย-หญิง 17421 คน แข่งกันทีละคู่ระยะทาง 1700 เมตร เที่ยวแรกวันนี้เริ่ม 11.00 น.แข่งกันไป 3 วัน

ความคิดเห็น