เตะหมาหรือเมียกันดี ตาม พ.ร.บ

Spread the love

กรณีศึกษานะครับ…
– พ.ร.บ.คุ้มครองสัตว์ฯ
หากท่านเดินไปกับเมีย มีหมาข้างถนนเห็นเมียเรา
แล้วเห่าทำทีท่าว่าเหมือนจะกัด
แต่อยู่ห่างประมาณ3เมตร สามีเลือกเอานะครับ
ว่าจะเตะหมา หรือเตะเมีย

**กรณีเตะหมา พ.ร.บ.นี้ ความผิดยอมความไม่ได้ โทษคุก2ปี/ปรับ40,000บ.

** กรณีเตะเมียแทนหมา โทษทำร้ายฯ ม.391 เป็นความผิดลหุโทษ คุกไม่เกิน1เดือน/ปรับไม่เกิน
1,000บ. และยอมความได้

** เพราะฉะนั้น เราน่าจะรู้นะว่าจะเตะใคร เตะแล้วอย่าลืมอ้างข้อกฎหมายให้เมียเข้าใจด้วยนะ..
เดี่ยวเมียมันไม่เข้าใจ คุณจะโดนเตะคืน……
แต่ถ้าตามรูปละ ให้เลือกเตะใหม่น่ะครับ

image

กับ

image

ความคิดเห็น