เครื่องแต่งกายประจำชาติอาเซียน แบบการ์ตูน 10 ประเทศ

Read Time:4 Second

1. ชุดแต่งกายประจำชาติบรูไน

 Bruneian ASEAN Custom Cartoon
ชุดประจำชาติของบรูไนคล้ายกับชุดประจำชาติของผู้ชายประเทศมาเลเซีย เรียกว่า บาจู มลายู (Baju Melayu) ส่วนชุดของผู้หญิงเรียกว่า บาจูกุรุง (Baju Kurung) แต่ผู้หญิงบรูไนจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่มีสีสันสดใส โดยมากมักจะเป็นเสื้อผ้าที่คลุมร่างกายตั้งแต่ศีรษะจรดเท้า ส่วนผู้ชายจะแต่งกายด้วยเสื้อแขนยาว ตัวเสื้อยาวถึงเข่า นุ่งกางเกงขายาวแล้วนุ่งโสร่ง เป็นการสะท้อนวัฒนธรรมสังคมแบบอนุรักษ์นิยม เพราะบรูไนเป็นประเทศมุสสิม จึงต้องแต่งกายมิดชิดและสุภาพเรียบร้อย

2. ชุดแต่งกายประจำชาติกัมพูชา

 Cambodian ASEAN Custom Cartoon
ชุดประจำชาติของกัมพูชาคือ ซัมปอต (Sampot) (សំពត់ចងក្បិន) หรือผ้านุ่งกัมพูชา ทอด้วยมือ มีทั้งแบบหลวมและแบบพอดี คาดทับเสื้อบริเวณเอว ผ้าที่ใช้มักทำจากไหมหรือฝ้าย หรือทั้งสองอย่างรวมกัน ซัมปอตสำหรับผู้หญิงมีความคล้ายคลึงกับผ้านุ่งของประเทศลาวและไทย ทั้งนี้ ซัมปอดมีหลายแบบซึ่งจะแตกต่างกันไปตามชนชั้นทางสังคมของชาวกัมพูชา ถ้าใช้ในชีวิตประจำวันจะใช้วัสดุราคาไม่สูง ซึ่งจะส่งมาจากประเทศญี่ปุ่น นิยมทำลวดลายตามขวาง ถ้าเป็นชนิดหรูหราจะทอด้ายเงินและด้ายทอง

3. ชุดแต่งกายประจำชาติอินโดนีเซีย

 Indonesian ASEAN Custom Cartoon
เกบาย่า (Kebaya) เป็นชุดประจำชาติของประเทศอินโดนีเซียสำหรับผู้หญิง มีลักษณะเป็นเสื้อแขนยาว ผ่าหน้า กลัดกระดุม ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ ส่วนผ้าถุงที่ใช้จะเป็นผ้าถุงแบบบาติก ส่วนการแต่งกายของผู้ชายมักจะสวมใส่เสื้อแบบบาติกและนุ่งกางเกงขายาวหรือเตลุก เบสคาพ (Teluk Beskap) ซึ่งเป็นการแต่งกายแบบผสมผสานระหว่างเสื้อคลุมสั้นแบบชวาและโสร่ง และนุ่งโสร่งเมื่ออยู่บ้านหรือประกอบพิธีละหมาดที่มัสยิด

4. ชุดแต่งกายประจำชาติลาว

 Laos ASEAN Custom Cartoon
ผู้หญิงลาวนุ่งผ้าซิ่น และใส่เสื้อแขนยาวทรงกระบอก ผู้ชายมักแต่งกายแบบสากล หรือนุ่งโจงกระเบน สวมเสื้อชั้นนอกกระดุมเจ็ดเม็ด คล้ายเสื้อพระราชทานของไทย

5. ชุดแต่งกายประจำชาติมาเลเซีย

 Malaysian ASEAN Custom Cartoon
ผู้หญิงจะสวมเสื้อ “บาราจูกุง” ซึ่งเป็นเสื้อแขนยาว ที่มีขนาดตัวยาวถึงเข่า หรือเสื้อ “เกบาย่า” ซึ่งเป็นเสื้อแขนยาวสีสันสดในและมีฉลุดอกไม้ ขนาดพอดีตัวปิดถึงสะโพก และนุ่งกับโสร่งที่มีลวดลายเข้ากับเสื้อ บางครั้งมีผ้ากคล้องคอ และสวมรองเท้าแตะ หรือร้องเท้าส้นสูงแบบสากล ส่วนผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวแบบคอปิดติดกระดุม และนุ่งกางเกงขายาวสีเดียวกับเสื้อ ที่เรียกว่าชุด “บาจูมลายู” ซึ่งมีผ้าคาดทับเอว และสวมหมวกแบบมุสลิมี่เรียกว่า “ซอเกาะ” สวมรองเท้าหนังแบบสากล

6. ชุดแต่งกายประจำชาติเมียนมาร์

 Myanmar ASEAN Custom Cartoon
ชุดประจำชาติของพม่าทั้งผู้ชายและผู้หญิงนั้นจะเรียกว่าชุด ลองยี (Longyi) มีลักษณะเป็นผ้าโสร่งขนาดยาวครอบเท้าหรือลากพื้น ใช้สวมใส่ในงานพิธีการที่สำคัญของชาวพม่า ผู้หญิง จะมีการสวมเสื้ออยู่สองแบบด้วยกันคือเสื้อที่มีการติดกระดุมด้านหน้า เรียกว่า ยินซี (Yinzi) และเสื้อที่ติดกระดุมด้านข้างเรียกว่า ยินบอน (Yinbon) มีการสวมผ้าคลุมไหล่ สำหรับใช้ในงานประเพณีที่สำคัญ เช่น งานบุญหรือสวมผ้าคลุมไหล่ในเวลาที่สวดมนต์ไว้พระเพื่อแสดงถึงความสำรวมและมีการนุ่งผ้าซิ่นที่ทอลายสวยงาม ผู้ชายจะสวมเสื้อแขนยาวเป็นเสื้อเชิ้ตคอปกจีนแมนดาริน และเสื้อคลุมด้านนอกไม่มีปกคอ เป็นเสื้อสีพื้นไม่มีลวดลาย มีการโพกศีรษะด้วยผ้า ที่เรียกว่า กอง บอง (Guang Baung) อีกด้วย พร้อมกับนุ่งโสร่ง

7. ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปปินส์

 Filipinos ASEAN Custom Cartoon
เครื่องแต่งกายประจำชาติของผู้หญิงชาวฟิลิปปินส์เป็นชุดเสื้อและกระโปรงติดกันเสื้อคอกว้างแบบตะวันตก แขนยกเป็นปีกกว้าง ทำด้วยผ้าใยสับปะรด ส่วนผู้ชายสวมเสื้อแขนยาวทอจากใยสับปะรดและนุ่งกางเกงขายาวแบบสากล ตามเกาะต่างๆ มีการแต่งกายคล้ายชาวมลายูและอินโดนีเซีย คือนุ่งโสร่งปาเต๊ะ สวมเสื้อผ้าใยสับปะรดหรือแพร แขนกระบอกยาวจดข้อมือ มีผ้าพาดบ่า

8. ชุดแต่งกายประจำชาติสิงคโปร์

 Singaporean ASEAN Custom Cartoon
สิงคโปร์ไม่มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เนื่องจากประเทศสิงคโปร์แบ่งออกเป็น 4 เชื้อชาติหลัก ๆ ได้แก่ จีน มาเลย์ อินเดีย และชาวยุโรป ซึ่งแต่ละเชื้อชาติก็มีชุดประจำชาติเป็นของตนเอง เช่น ผู้หญิงมลายูในสิงคโปร์ จะใส่ชุดเกบาย่า (Kebaya) ตัวเสื้อจะมีสีสันสดใส ปักฉลุเป็นลายลูกไม้ หากเป็นชาวจีน ก็จะสวมเสื้อแขนยาว คอจีน เสื้อผ้าหน้าซ่อนกระดุม สวมกางเกงขายาว โดยเสื้อจะใช้ผ้าสีเรียบหรือผ้าแพรจีนก็ได้

9. ชุดแต่งกายประจำชาติไทย

 Thai ASEAN Custom Cartoon
ชุดประจำชาติไทยของผู้หญิง คือ ชุดไทยจักรีเป็นชุดไทยแบบหนึ่งของชุดไทยพระราชนิยม ชุดไทยจักรีประกอบด้วยเสื้อตัวที่ไม่มีแขน ไม่มีคอ ห่มสไบปักดิ้นทองทิ้งชายยาวด้านหลังพอสมควร นุ่งผ้ายกมีเชิงหรือยกทั้งตัว มีจีบยกข้างหน้าและชายพก คาดเข็มขัดไทย ส่วนผู้ชายสวมเสื้อพระราชทาน เป็นเสื้อคอตั้ง มีสาบอก กระดุมกลมแบนผ้าสีเดียวกับตัวเสื้อ นุ่งกางเกงขายาว

10. ชุดแต่งกายประจำชาติเวียดนาม

 Vietnames ASEAN Custom Cartoon
อ่าวหญ่าย (Ao dai) เป็น ชุดประจำชาติของประเทศเวียดนามที่ประกอบไปด้วยชุดผ้าไหมที่พอดีตัวสวมทับกางเกงขายาวซึ่งเป็นชุดที่มักสวมใส่ในงานแต่งงานและพิธีการสำคัญของประเทศ มีลักษณะคล้ายชุดกี่เพ้าของจีน ในปัจจุบันเป็นชุดที่ได้รับความนิยมจากผู้หญิงเวียดนาม ส่วนผู้ชายเวียดนามจะสวมใส่ชุดอ่าวหญ่ายในพิธีแต่งงานหรือพิธีศพ

0 0
Happy
Happy
0 %
Sad
Sad
0 %
Excited
Excited
0 %
Sleppy
Sleppy
0 %
Angry
Angry
0 %
Surprise
Surprise
0 %