อะไรเอ่ย คนทะลึ่งถาม คนลามกตอบ

Spread the love

image

ถาม  : รูอะไรเอ่ย ทำให้เรามีความสุข
ตอบ : รูเยิบ (เลิฟยู)

ถาม  : อะไรเอ่ย เข้าไปมีเสียง ออกมามีเสียง ยิ่งเข้าลึกยิ่งมีน้ำ
ตอบ : 7-eleven

ถาม  : บนก้อขน ล่างก้อขน ดึกดื่น สัปดน เอาขนมาชนกาน
ตอบ : ขนตา

ถาม  : ขึ้นต้นด้วย คอควาย ลงท้ายด้วย ยอยักษ์ มีขน เป็นอวัยวะ
ตอบ : คิ้วซ้าย

ถาม  : อะไรเอ่ย เป็นแท่งๆ แทงแล้วเจ็บ เวลาแทงมีน้ำด้วย
ตอบ : เข็มฉีดยา

ถาม  : อะไรเอ่ย? ยิ่งใหญ่ยิ่งขนเยอะ
ตอบ : รถบรรทุก

ถาม  : เค้าซื้อนู๋มา เค้าพานู๋ไป พานู๋ไปถูไถจนน้ำนู๋ไหลนู๋คืออาราย
ตอบ : สบู่

ถาม  : อะไรเอ่ยอยู่ใต้หว่างขาราคาเป็นหมื่น?
ตอบ : มอเตอร์ไซด์

ถาม  : อะไรเอ่ย ขึ้นต้นด้วย”ห” ลงท้ายด้วย”สระอี” ผู้หญิงใช้ฉี่
ตอบ : ห้องน้ำสตรี

ถาม  : เวลาเอาเข้าแข็งเวลาเอาออกนิ่มมีน้ำยืดติดมาด้วย
ตอบ : หมากฝรั่ง

ถาม  : อะไรเอยต้องถ่างก่อนเสียบ
ตอบ : แว่นตา

ถาม  : อะไรเอ่ย ชักเข้า ชักออก น้ำไหลเรื่อย ๆ
ตอบ : แปรงฟัน

ถาม  : อะไรเอ่ย?เป็นสัน เป็นนูน มีรู มีขน
ตอบ : จมูก

ถาม  : อะไรเอ่ยปิดหน้าเห็นนมปิดหลังเห็นขน
ตอบ : ขนม

ถาม  : ผู้หญิงกับผู้ชายทำอะไรกันน้ำออกจากหอย
ตอบ : รดน้ำสังข์ตอนแต่งงาน

ถาม  : อะไรเอ่ย…..ข้างบนมันข้างล่างเหนื่อย
ตอบ : ก็คนแบกมันไง

ถาม  : อะไรเอ่ย บางคนสั้น บางคนยาว บางคนใหญ่ บางคนเล็ก ไว้ใช้กับเมีย
ตอบ : นามสกุล

ความคิดเห็น