รับแปล 4 ภาษา เขมร ไทย อังกฤษ เยอร์มัน

หนูทอดเมือง បាត់ដំបង พระตะบอง

Spread the love

เดินทางออกจากเมืองพระตะบองมุ่งหน้าสู่พนมเปญ เพียงไม่กี่กิโลเมตร จะพบเห็นเพิงร้านค้าริมทางเขาขายหนูนาทอด ราคาตัวละ 30 บาท

ความคิดเห็น
%d bloggers like this: